Privacy-statement van Bouwaccount B.V.

Als je de app van Bouwaccount gebruikt om bijvoorbeeld bestellingen te plaatsen of om offertes op te stellen dan zijn een aantal van jouw persoonsgegevens onmisbaar. Uiteraard geven we om jouw privacy en gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en daarom hebben wij ons hele systeem zo ingericht dat we alleen de gegevens van je opslaan die we nodig hebben. De gegevens slaan we beveiligd op. Het is jouw recht om te weten welke gegevens wij van je opslaan, wat we er mee doen en waarom we ze nodig hebben.

Dit privacy-statement kan worden veranderd. Dit kan zijn omdat nieuwe wet- of regelgeving dit verplicht maar ook omdat wij onze service verbeteren of nieuwe diensten gaan leveren. Het meest actuele privacy-statement kun je vinden op onze website, www.bouwaccount.nl. Je kunt het meest actuele document ook opvragen via onze klantenservice of onze functionaris gegevensbescherming.

Onze klantenservice is te bereiken via:

Bouwaccount BV
Dillenburgstraat 27D
5652 AM Eindhoven
[email protected]

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via

C. de Groot
Kubus 141 a
3364 DG Sliedrecht
[email protected]

Al je vragen en/of verzoeken tot inzage in jouw gegevens worden uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord, feestdagen zijn hierbij uitgesloten.

Dit privacy-statement is opgesteld op 13 juni 2018

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Bouwaccount BV (hierna: Bouwaccount), gevestigd aan de Dillenburgstraat 27D, 5652 AM te Eindhoven. Geregistreerd in de Kamer van Koophandel als handelsnaam van Bouwmaterialenvergelijken.nl, onder nummer: 61057746, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven wordt in dit privacy-statement.

Wanneer is dit privacy-statement van toepassing?

Dit privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt van iedereen die contact heeft of heeft gehad met Bouwaccount. Dit zijn niet alleen de klanten van Bouwaccount maar ook zakelijke contacten, bezoekers van de website of degene die de app heeft gedownload. Ook als er telefonisch of per post contact wordt opgenomen met Bouwaccount is het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die ervoor kunnen zorgen dat je als individu herkenbaar wordt, zijn persoonsgegevens. Dit zijn onder andere naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook IP-adressen en klantnummers zijn persoonsgegevens. Aan de hand van die gegevens kunnen wij namelijk bepalen wie je bent.

Van wie en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alle persoonsgegevens die wij direct of indirect verkrijgen doordat mensen contact met ons opnemen, worden door ons verwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld een websitebezoek, een telefoontje of een bestelling zijn.

De gegevens die wij rechtstreeks van jou ontvangen zijn bijvoorbeeld je naam, adresgegevens en rekeningnummer als je een bestelling bij ons plaatst. Ook als je de website bezoekt, een account aanmaakt of contact hebt met de klantenservice slaan we gegevens van je op.

Het kan ook voorkomen dat we gegevens van jou ontvangen doordat anderen een bestelling plaatsen en bij jou laten afleveren. We ontvangen dan je adresgegevens. Als je andere bedrijven of instellingen toestemming hebt gegeven om gegevens over jou te delen, kan het voorkomen dat wij die gegevens ontvangen.

Waarvoor gebruiken we de gegevens die we van jou verwerken en hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Als je een bestelling bij ons plaatst dan hebben we gegevens nodig om de bestelling daadwerkelijk te kunnen leveren. Daarnaast hebben we informatie nodig om je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Deze gegevens zijn ook nodig voor eventuele aanspraken op garanties, retours of klachten over onze producten.

We verzamelen ook gegevens om de overeenkomst die tussen ons bestaat uit te voeren. We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren. We proberen zo min mogelijk persoonsgegevens van jou in onze boekhouding te verwerken. Helaas ontkomen we er niet aan om toch je naam, e-mailadres, bezorgadres, betaalgegevens en telefoonnummer te bewaren in onze administratie.

Als je aangeeft dat jouw gegevens alleen mogen worden bewaard om onze administratieplicht te voldoen, zorgen we ervoor dat deze gegevens nergens anders terechtkomen.

Als je een Bouwaccount hebt aangemaakt dan bewaren we alle gegevens die je hebt ingevuld in dat account. Daarnaast bewaren we ook je bestelgeschiedenis, afleveropties en je betalingsgeschiedenis. Ook eventuele interesses, verlanglijstjes, en personalisatievoorkeuren worden door ons opgeslagen.

De kracht van Bouwaccount is dat het makkelijker en goedkoper wordt om bouwmaterialen in te kopen. Zolang je Bouwaccount actief is, bewaren we jouw gegevens. Als je langer dan 3 jaar geen gebruik hebt gemaakt van je account, zullen we jouw gegevens verwijderen. Wij stellen je daarvan eerst op de hoogte, je account wordt namelijk meteen gedeactiveerd op dat moment.

Met de nieuwe privacyregels heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen. Uiteraard zullen we een dergelijk verzoek respecteren.

Als je contact opneemt met de klantenservice kunnen er gespreksnotities opgeslagen worden. Op die manier kunnen we je bij vervolgvragen beter en sneller van dienst zijn. Voor de gespreksnotities geldt ook dat ze bewaard blijven tot het moment dat je geen klant meer bij ons bent.

Reclame, aanbevolen artikelen en aanbiedingen

Bouwaccount streeft ernaar om jou een zo goed mogelijk aanbod te doen om jouw bouwklus te klaren. Bijna al het denkbare bouwmateriaal is te bestellen bij Bouwaccount. Door slimme technologie toe te passen kunnen we jou een aanbod doen waarvan we denken dat het bij je past. We verzamelen daarom niet alleen je IP-adres als je onze website bezoekt maar kunnen ook informatie verzamelen over je browser, taalinstellingen en het besturingssysteem waarmee je de website bezoekt. Voor het doen van een optimaal aanbod kunnen we ook je zoek-, klik en koopgedrag bijhouden. We verzamelen dit op individueel niveau, op die manier kunnen we klantpatronen en klantprofielen opstellen.

Ook deze gegevens bewaren we zolang je klant bent bij ons. Als je jouw Bouwaccount langer dan 3 jaar niet hebt gebruikt, zullen we de informatie die we van jou hebben verzameld met dit doel, wissen. Er geldt tevens dat je ook voor deze gegevens een verzoek kunt doen om je gegevens in te zien of te laten verwijderen door ons.

Algemene statitstieken

Met alle gegevens die we van alle klanten verzamelen, kunnen we zoals gezegd een algemeen klantprofiel maken. Deze algemene verkoops-statistieken zorgen ervoor dat we producten en klanten kunnen categoriseren. Dit categoriseren gebeurd anoniem. Dat betekent dat we alleen de data van onze gebruikers koppelen en daarbij geen namen, adressen etc. gebruiken. Dit betekent ook dat de aanbevelingen die Bouwaccount doet, per klantprofiel bij iedereen hetzelfde zijn. Het kan wel zijn dat je in meerdere klantprofielen past en dat daarom de aanbevelingen van elkaar verschillen.

Persoonlijke statistieken

Als je bent ingelogd in je Bouwaccount, dan weten we wie je bent. We kunnen op basis van gegevens die we van jou verzamelen jouw aankoop- en bestelgedrag volgen. Dit betekent dat we niet alleen algemene aanbevelingen kunnen doen maar ook persoonlijke aanbiedingen voor jou kunnen maken. Het kan dus zijn dat jij korting op een bepaald artikel krijgt, omdat wij weten dat je het vaak nodig hebt. Op deze manier kunnen wij onze belofte nakomen: de beste deal voor elke klus!

We gebruiken voor deze persoonlijke aanbiedingen geen data die ouder is dan twee jaar, zo blijven we dus up-to-date.

Marketing

We willen je graag op de hoogte houden op het moment dat we aanbiedingen hebben of nieuwe functionaliteiten hebben toegevoegd aan Bouwaccount. We proberen je hiervan op de hoogte te houden per mail. Hiervoor hebben we jouw toestemming nodig. Je kunt aangeven of je alleen op de hoogte gehouden wilt worden van aanbieden of dat je ook andere informatie wilt ontvangen. Hierbij kun je denken aan een verzoek om een review te schrijven, enquêtes en klantonderzoeken. Je kunt op elk gewenst moment je voorkeuren voor je e-mails veranderen.

Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze gebruikers van Bouwaccount vinden. We zullen je dan ook af en toe vragen of onze dienstverlening te beoordelen. Uiteraard is deelname aan een dergelijk onderzoek altijd geheel vrijwillig. We verzamelen de resultaten van dit onderzoek niet individueel. Het is voor ons dus altijd onherleidbaar welke antwoorden jij hebt gegeven. Als je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van de resultaten, zullen we deze met je delen als dat mogelijk is.

Reviews

Reviews van producten zijn belangrijk voor ons. We weten door middel van reviews wat onze gebruikers vinden van de producten die ze via ons aankopen en wellicht zelfs laten leveren. Als je een review achterlaat dan kan dit anoniem, onder een alias of onder je eigen naam. Een review blijft in principe bewaard tot jij aan vraagt of de review mag worden verwijderd. We kunnen jouw review ook anoniem opnemen in onze statistieken, daar blijft de review wel altijd in bewaard omdat anders onze statistieken niet meer kloppen.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Als je jouw Bouwaccount aanmaakt en gebruikt dan delen we jouw gegevens niet met derden. Alle informatie die we van jou hebben, is voor intern gebruik. Voor onze statistieken, voor onze boekhouding of omdat we een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens te bewaren. Als je daarvoor toestemming geeft, kunnen we jouw gegevens delen met andere bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van onze partners een aanbieding wil doen aan gebruikers van Bouwaccount. Je ontvangt deze aanbieding dan alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om jouw gegevens met derden te delen.

Het kan voorkomen dat overheidsinstellingen vorderen tot inzage in gegevens. Hierbij moet je denken aan de belastingdienst, de politie of het openbaar ministerie. We zullen deze gegevens alleen afgeven als daartoe door het bevoegde gezag op de juiste manier een verzoek is ingediend. We zullen dit altijd eerst voorleggen aan een jurist. Als het mogelijk is, brengen we je ook op de hoogte van het feit dat jouw gegevens zijn opgevraagd. In het belang van het onderzoek van de autoriteiten kun je je wellicht voorstellen dat we je hiervan niet op de hoogte mogen stellen.

Waar worden jouw gegevens bewaard en hoe beveiligen we jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens bij voorkeur op binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) zodat we zeker weten dat de Europese wet- en regelgeving wordt toegepast. Het kan voorkomen dat er gegevens opgeslagen worden buiten de EER omdat een van onze dienstverleners daar is gevestigd. Als dit voorkomt dan sluiten we met hen een verwerkingsovereenkomst zodat jouw gegevens worden opgeslagen, beveiligd en verwerkt zoals we dat zelf zouden doen.

Bouwaccount heeft een aantal specialisten in dienst die zowel organisatorisch als technisch de beveiliging van jouw gegevens in de gaten houden. Intern kunnen niet alle medewerkers bij alle gegevens, alleen als zij jouw gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren, hebben zij toegang tot die specifieke gegevens. Je kunt je voorstellen dat op de klantenservice een naam en een klantnummer voldoende zijn om jouw identiteit te controleren maar dat de beheerder van de database naar meer gegevens kan kijken. Toegangscontrole zorgt ervoor dat er geen mensen bij jouw gegevens kunnen die daar niets mee hoeven te doen.

Daarnaast hebben we een externe functionaris gegevensbescherming die elk kwartaal bij ons op locatie is om ons te controleren en onze vragen te beantwoorden.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt wettelijk het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen of een verzoek te doen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt dit verzoek doen aan:

Bouwaccount BV
Dillenburgstraat 27D
5652 AM Eindhoven
[email protected]

@ Law Creations
Kubus 141 a
3364 DG Sliedrecht
[email protected]

Identificatie

Om misbruik te voorkomen wordt je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , gevraagd om je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie BSN én pasfoto af te schermen. Ook wanneer je jouw aanvraag telefonisch indient, zal aan de hand van de bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat je verzoek in behandeling zal worden genomen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 14 dagen is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je je richting tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We zouden het op prijs stellen als je eerst contact met ons opneemt. We zullen er alles aan doen om je verzoeken in te willigen en je klachten serieus te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 juni 2018.

Een bouwaccount is en blijft gratis